-6%
Giá gốc là: 23.480.000₫.Giá hiện tại là: 22.000.000₫.