-7%
Giá gốc là: 8.900.000₫.Giá hiện tại là: 8.320.000₫.