-1%
Giá gốc là: 13.050.000₫.Giá hiện tại là: 12.900.000₫.