-10%
Giá gốc là: 13.900.000₫.Giá hiện tại là: 12.500.000₫.