-6%
Giá gốc là: 18.000.000₫.Giá hiện tại là: 16.900.000₫.